Renklerin üzerlerine t?klayarak size etkisini ke?fedin
 

Irlen renkli filtreleri yaz?l? ka??d?n veya kitab?n sayfas? üzerine koyuldu?unda okumak ve anlamak daha kolayla??r.Her filtrenin parlak ve mat taraf? vard?r.

Herkesin kullanaca?? renk farkl?d?r ve uzman ile tek bir çal??ma sonunda belirlenir. Her renk y?llarca süren Irlen ara?t?rmalar? sonucu bulunmu?tur.

Blue Gray             Golden Rod                Gray                       Green
 
     

Rose                 Turquoise                Peach           Purple

                 

                                                    Yellow                   Aqua

                                         

 

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  Translated by [Nilay Eksioglu].  All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r ve .Izinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz.

Copyright © 2009 All rights reserved. Design by: cetinweb tasar?m  Tüm Haklar? Sakl?d?r