Renklerin üzerlerine t?klayarak size etkisini ke?fedin

 

BEL?RT?LER

            Genel Belirtiler

            ○ Okumak s?k?c? gelir
            ○ Az okur
            ○ Hiç okumaz
            ○ Anlamak için tekrar tekrar okur
            ○ Sürekli dikkatini veremez
            ○ Yorgun ve bitkin görünür

            Bilgisayardaki ?ikayetler

            ○ Yorgunluk veya uyku hisseder
            ○ Ba?? a?r?r
            ○ Yaz?l?m? farkl? görür
            ○ Ekran?n k?p?rdad???n? hisseder
            ○ Migreni olur
            ○ Yorgun,k?zarm?? gözleri olur

             Belirgin okuma zorluklar?

            ○ Kelime veya sat?r atlar
            ○ Sat?rlar? tekrar tekrar okur
            ○ S?k s?k yerini kaybeder
            ○ Okumas? yava? ve isteksizdir
            ○ Okurken kelimeler aras?nda  duraklayarak okur
            ○ K?sa kelimeleri atlar
            ○ Okumas? tutuk ve hecelidir.              
           
             Yaz?m

            ○ Düz sat?rda yazamaz, yaz?y?  yukar? veya a?a?? do?ru kayd?r?r
            ○ Harfler ve kelimeler aras?nda farkl? boyutta aral?k b?rak?r
            ○ Kitaptan veya tahtadan bak?p yazarken yan??l?klar yapar
            ○ Tahtadan bakarak yazarken gözlerini k?rp??t?r?r

             Okurken ?ikayet edilen durumlar

            ○ Ba? a?r?s?,ba? dönmesi veya bulant? olur
            ○
Uykusu gelir
            ○ Gözleri a?r?r
            ○ Gözleri yanar veya ka??n?r
            ○ Gözleri kurur veya batar
            ○ Yaz?lar net veya belirgin olmaz
            ○ Sayfa parlak veya rahats?z edicidir

             Matematik

            ○ Say?lar? alt alta ayn? hizada yazamaz
            ○ Say?lar?n yerini kar??t?r?r
            ○ Dikkatsizlikten yanl??l?k yapar

             Müzik

             ○
Notalar? okumada zorluk çeker ve genelde kulaktan duyarak çalar

             Okurken yap?lan Gözlemler

             ○ Gözlerini ovu?turur
             ○ Sayfaya çok yakla??r veya çok uzakla??r
             ○ Fazla göz k?rpar
             ○ Gözlerini k?sarak okur
             ○ Gözlerini fazla açar
             ○ Sayfaya gölge yapar
             ○ Okumay? parçalayarak okur
             ○ Tek gözünü kapar
             ○ Okudu?u yeri eli veya kalemle takip eder
             ○ Ba?? ile takip eder
             ○ Sayfaya çok yak?n okur
             ○ Kelime kelime okur
             ○ H?zl? okuyamaz    

              Derinlik alg?s?

             ○
Yürüyen merdivenlere inip binmekte zorluk çeker
             ○ Sakard?r
             ○ Yürürken e?yalara ve kö?elere çarpar
             ○ Mesafe tahmininde zorluk çeker
             ○ Elindeki e?yalar? s?k s?k dü?ürür         

 

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  Translated by [Nilay Eksioglu].  All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r.Izinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz.

Copyright © 2009 All rights reserved. Design by: cetinweb tasar?m  Tüm Haklar? Sakl?d?r